tekst4

Participatie, de rode draad in mijn werk

Vroeger, in de samenlevingsopbouw werkte ik met bewonersgroepen die op kwamen voor betaalbare woningen en een veilige woningomgeving. Later, als adviseur bij Stade richtte ik me op wijkontwikkeling, wijkgericht werken, herstructurering van wijken en nieuw sociaal beleid. Ik legde de verbinding tussen sociaal en fysiek beleid. Als vennoot in het bedrijf Greeven & van der Ven advies lag mijn focus op de integrale ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg. En in het werk van mijn bureau de Kantelaar staan sociale wijkteams, professionals en inwoners centraal. 

Belangrijk daarbij vind ik de manier waarop bewoners, klanten en cliënten maar ook de bestuurders en professionals van de werkvloer bijdragen aan verandering.

In de beginfase van het groepswonen van ouderen ondersteunde ik wooninitiatieven met trainingen, workshops, het opstellen van de woonvisie en de onderhandelingen met woningcorporaties. Vanuit Alleato en de Kantelaar ondersteunde ik ouders die een woonproject opzetten voor hun kinderen met autisme of een lichte verstandelijke beperking. Bij zorgbelang richtte ik me op een sterke positionering van de wmo-raden en nu ik teamleider-bestuurder ben bij de stichting sociale wijkteams Arnhem staan het vertrouwen van de professional en de regie van de inwoner centraal.