tekst4

Participatie - de drijfveer

De Kantelaar is het bureau van Anneke van der Ven, een nieuw bedrijf dat stoelt op jarenlange ervaring met wonen, welzijn en zorg, met het ontwikkelen van visies en de vertaling daarvan in concrete projecten en werkwijzen die bijdragen aan verandering. Ook als het niet zo voor de hand liggend is.

In de Kantelaar werk ik vanuit mijn drijfveer: verandering realiseren samen met de mensen waar het om gaat. Participatie loopt als een rode draad door mijn werk dat zich richt op een betere leefkwaliteit.

De stijl van werken

  • Ambitieus, degelijk, slagvaardig en resultaatgericht
  • Thuis in complexe processen met veel verschillende partners
  • Stevige regie met ruimte voor nieuwe wendingen
  • Voortdurend op zoek naar de inbreng van cliënten, bewoners, burgers, bestuurders en professionals
  • Helder en concreet taalgebruik in de communicatie

Meer weten over Anneke van der Ven? Kijk dan op LinkedIn.