tekst4

Wonen & de omgeving

Woningcorporatie KleurrijkWonen vroeg ons bureau als projectleider participatie bij de vernieuwing van wat nu de Oranjebuurt is. Bijzonder aan de aanpak was het feit dat bewoners zelf aan het roer stonden van de aanpak van hun eigen woning. Maatwerk naar wens van de bewoners, binnen de kaders die de wooncorporatie vooraf stelde. Wij deden bewonersonderzoek, maakten met bewoners een toekomstvisie, organiseerden ontwerpbijeenkomsten, een omgevingsschouw en bewonersdebat en waren gespreksleider op de bewonersbijeenkomsten.

De Gemeente Utrecht vroeg ons, samen met de voornaamste spelers voor wonen, welzijn en zorg, een programma te maken voor een woonservicezone. Ontmoeting, de zorg dichtbij en kleinschaligheid zijn trefwoorden. Geen nieuwe overlegstructuren en overeenkomsten maar ‘samen aan de slag’ was het motto van de partners. Bestaande werkstructuren van professionals en bewoners werden benut voor het ontwerp van het programma.

Woningcorporatie Bo-Ex heeft 5 jaar lang leefbaarheidsbudgetten beschikbaar gesteld aan bewoners. Wij onderzochten de bekendheid en de tevredenheid van deze budgetten, bedoeld om initiatieven van huurders en andere bewoners te faciliteren.

Uit ons onderzoek bleek dat Bo-Ex meer bekendheid zou moeten geven aan de budgetten, dat minder regelgeving tot meer initiatief, creativiteit en aanvragen kan leiden en dat de aanjaagfunctie voor burgerinitiatief groter zou kunnen zijn.