tekst4

Zelf meer de regie in handen hebben is een belangrijke drijf veer voor burgerinitiatieven in kleinschalig wonen. De toenemende scheiding van wonen en zorg, de afbouw van de AWBZ en de beschikbaarheid van PGB’s maken kleinschalig wonen tot een belangrijk alternatief voor intramurale zorg of de noodzaak thuis te blijven wonen. Dat geldt voor mensen met een beperking of psychiatrisch verleden maar ook voor ouderen met een toenemende zorgvraag.