tekst4

Het werk

De Kantelaar werkt in het hart van maatschappelijke veranderingen en heeft daardoor te maken met veel verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld wijkvernieuwing, dorps- en wijkgericht werken, burgerparticipatie, woningverbetering, de scheiding van wonen en zorg, huisvesting van kwetsbare groepen en de transities in het sociale domein.