tekst4

Nieuwe verhoudingen

De ingrijpende maatschappelijke veranderingen vragen om een andere houding van iedereen. Daarbij zijn loslaten en vertrouwen hebben leidende waardes. Burgers en professionele organisaties zoeken naar nieuwe verhoudingen, verantwoordelijkheden en taken. In die zoektocht wil de Kantelaar een rol van betekenis spelen met:

  • Projectleiding
  • Project- en programmamanagement
  • Kwalitatief onderzoek en beleidsadvies
  • Communicatie- en participatietrajecten
  • Dagvoorzitterschap, gespreksleiding en Project Startups (PSU)