tekst4
 

Welkom bij de Kantelaar

Mensen maken de samenleving. Thuis, in de buurt en in de gemeenschap om hen heen. Alleen of samen met anderen. Ook mensen die het op eigen kracht niet redden en daarom hulp, aandacht of zorg nodig hebben. Dat is de uitdaging waar groepen burgers, woningcorporaties, zorginstellingen en gemeentes voor staan: een betaalbare woning, een fijne buurt, goede gezondheid en mensen om je heen die betekenisvol voor elkaar kunnen zijn.

De Kantelaar hecht veel waarde aan een samenleving waarin mensen zich thuis voelen en op eigen wijze mee kunnen doen. Juist nu er zoveel en zo ingrijpend verandert rondom wonen, zorg en inkomen. Dat vereist nieuw beleid vanuit een ander perspectief.

De Kantelaar brengt vernieuwing tot stand vanuit een ander, gekanteld perspectief. Een perspectief dat uitgaat van de mensen zelf en daardoor bijdraagt aan meer woon- en leefkwaliteit. Die manier van werken zit sinds jaar en dag in de genen van de Kantelaar.